MAI MARTABA – DON’T MESS WITH A MAFIA(LYRICS)

Intro:
Hi my name is Rowina Martinez from Guyana,south america…. Over here you don’t mess with a mafia…Mai Martaba,tell Emm…

Chorus:
Don’t Mess with a Mafia…in kana son zaman lafiya….
Don’t mess with a Mafia..in kana son…. (Gunshot)
Chorus X2

Verse1.

Sai kaji ana ta,kutuman balla’ii
Martaba kashe mu nan da tadi
Kambal’aii flows suna ajere nan alayi
Girman kujeran ka,number 1 sauran su shiga layi
Yan bakin ciki,da e’nn adawa su Fadi arami.
I got barz,fiye da gidan yari,
Akwana atashi allah ne ke bani kari
Try to test my supremacy,Muna jira da Mari… Wa ke neman kwandalan lyrics ya zo in bashi Jari..
Ina gudu baba,we breaking speed limits.
Zallan lapazi ni ke amai,suna ta see lyrics.
Bani chachan baki,akayakin da ban aykatar,sai wata ya kare,kamin akan biya Ma’aykatar.
Zafi na yakan sa robobi su narke
Every opportunity da’ya wuri na,na chapke
Wannan shekara we going higher than elevators,in karya ni’ke yi,bari wando na ya Parke.

Chorus:

Verse2:

Yanzun rokon mu suke my basu kahon mu su busa.
We building an empire kuma ba ma’i iya rusa.
So legendary like the head of Medusa
Up up in the air,sai kache na taka kusa.
Men am good like the Nike logo company,if you ain’t talking money I don’t think I need your company,I wanna build a brand and be the boss of my own company,accompanied with CEO’s that gat their own companies.
Am so sick,ni kadai nike da magani
Na zauna akujeran sarki,kuma ba mai tadani
Duk fadin garin nan,wallahi kai ba mai Jada ni
An daura ni da trailoli goma sun kasa Ja da ni.
You wanna be a lion,hommy you gatta do the things that lions do or this predators gon come after you.
Don’t mess with Me my money or my property, coz that’s the only 3 reasons that’s gonna make me wan come after you..

Chorus:::

Outro:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s